Ngân hàng Standard Chartered Bank Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.