Chi nhánh Standard Chartered Bank Hồ Chí Minh

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận 1 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Standard Chartered Bank Hồ Chí Minh


  • Quận 1
  • Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

    Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn 37 Tôn Đức Thắng Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam tại Hồ Chí Minh