Ngân hàng Standard Chartered Bank Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn 37 Tôn Đức Thắng Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3911 0000
  • Thông tin thêm: Mã swift: SCBLVNVX
Hiển thị bản đồ đến Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh


Các chi nhánh khác